DTOI Tekenbureau

Kerkewijk 117
3904 JB Veenendaal

info@dtoi-tekenbureau.nl
Tel: 06 - 125 56 616

Wie zomaar gaat graven, kan makkelijk schade toebrengen aan kabels en leidingen. Om het aantal schades terug te dringen, is de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) op 1 juli 2008 in werking getreden. U als grondroerder dient vůůr aanvang van uw mechanische graafwerkzaamheden een graafmelding te doen bij het kadaster. Deze stuurt de graafmelding vervolgens door naar de betrokken netbeheerders. Zij verstrekken u de informatie over aanwezige kabels en leidingen met als doel graafschade te voorkomen.

Dit proces, de zogenoemde KLIC-melding, neemt veel tijd in beslag. U moet zich hiervoor inschrijven bij het kadaster. U krijgt dan software die u op uw pc moet installeren. Dit alles is niet nodig indien u gebruikmaakt van onze service. Slechts ťťn telefoontje, e-mail of fax is al voldoende om de gehele KLIC-melding professioneel voor u te verzorgen. Op deze wijze hebt u altijd de beschikking over uw verplichte melding.

Producten die u via DTOI Tekenbureau kunt opvragen, zijn:

  • graafmelding
  • oriŽntatieverzoek
  • diverse kadasterproducten

Bel of e-mail ons gerust voor meer informatie.

Graafmelding

Graafwerkzaamheden kunt u op zijn vroegst twintig en uiterlijk twee werkdagen voor aanvang melden. De informatie die u vervolgens ontvangt, gebruikt u om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Een graafmelding bestrijkt een gebied van maximaal 500 x 500 meter.

OriŽntatieverzoek

Een oriŽntatieverzoek leidt tot een antwoord op de vraag of er kabels en leidingen in de grond liggen en, zo ja, welke dat zijn. Per oriŽntatieverzoek kunt u een gebied van maximaal 2500 x 2500 meter opvragen. Een oriŽntatieverzoek dient uitsluitend ter oriŽntatie. Eenmaal in de uitvoerende fase dient u alsnog een graafmelding te doen.

Calamiteitenmelding

Om schade te beperken en persoonlijk letsel te voorkomen, kunnen graafwerkzaamheden soms niet wachten. In zoín geval is er geen tijd voor een graafmelding en kiest u voor een calamiteitenmelding. Een calamiteitenmelding bestrijkt een gebied van maximaal 500 x 500 meter.

Bron: het kadaster